Heraldo Gallego

Heraldo Gallego

El Heraldo Gallego
Artigo póstumo de Vesteiro Torres (1848-1876) en El Heraldo Gallego (1880). Vesteiro foi o primeiro que recuperou a figura de María Castaña como galega ilustre.