O equipo

Dirección da actuación:
Dr. Xurxo M. Ayán Vila (GPAC, UPV/EHU).(xurxo.ayan@gmail.com)

Axudante de Direción:
Manoel Antonio Franco Fernández.

Sistema de Información Xeográfica e Teledetección:
Pastor Fábrega Álvarez (INCIPIT, CSIC)

Asesoría científica:
Dr. César Parcero Oubiña
(INCIPIT, CSIC)
Dr. Alfredo González Ruibal (INCIPIT, CSIC)

Arqueoloxía da Arquitectura:
Sonia García Rodríguez (GPAC, UPV/EHU).

Asesoría en Antropoloxía Cultural:
Dra. Cristina Sánchez-Carretero (INCIPIT, CSIC).

Especialista en Cultura Material:
Rafael Ma. Rodríguez Martínez (Excma. Deputación de Pontevedra).

Equipo técnico adicional:
José María Señorán
Pedro Rodríguez Simón
Josu Santamarina Otaola
Carlos Tejerizo García
Alejandro Laíño Piñeiro

Fotografía
Equipo técnico

Inventario e rexistro do material arqueolóxico
Equipo técnico

Delineación e cartografía dixital
Pedro Rodríguez Simón

Web
Manuel Gago Mariño

Identidade corporativa
Juan Pablo Venditti

Traballo de campo e peonaxe
O equipo de roza e limpeza será fornecido polo concello de A Pobra do Brollón.