Escola

A nosa María Castaña

Josefina Prol nacera nas montesías terras ourensás de Trives. Foi unha daquelas mulleres adiantadas ao seu tempo que estudou a carreira de Maxisterio nos anos da IIª República española. Esta aprendiz de mestra accedeu ás novas ferramentas didácticas procedentes da Europa avanzada do momento, grazas á axuda de Albino Núñez Domínguez (1901-1974). Este home era[…]