DSCF0063

O’Regueiro

Cando aproveita a raxeira do sol, O’Regueiro adoita levar unha pucha dos Camiños de Ferro de Venezuela. Leva na cabeza un aquel trasatlántico, froito da emigración a Caracas de parte da familia. El ficou na Zapateira, coma un fidel garda da memoria colectiva. Mentres viva, vai canda el a cartografía toda da parroquia. El é[…]