Chegada a Os Carballos da vella portada da casa d'O Ramau

En portada

As comunidades labregas non manexan o Museo como conceito. Acostumadas dende séculos ás crises de subsistencia, á coerción feudal e caciquil, son sabedoras do poder dos obxectos. As cousas xamais se desbotan, nunca se consideran como entes estáticos, fixos, aos que fitar por lecer estético. Tampouco son lixo. As cousas recíclanse, reutilízanse, tunéanse, trocan de[…]

A xufreira

  Arde Galicia co lume forestal… cantaban Os Resentidos para dar boa conta da vaga de lumes de mediados dos anos 80 en Galicia. Daquela, as lapas chegaran tamén ao castro do San Lourenzo. A fotografía que vendes aquí arriba foi tirada en 1987. Hai moitas historias paralelas que conflúen neste retrato e que iredes[…]